İngiltere’de Diyetisyenlik ve Beslenme Uzmanlığı

İngiltere’de Diyetisyenlik ve Beslenme Uzmanlığı

  • 3306
  • 0

Diyetisyenlik ve beslenme uzmanlığı birbirleri ile karıştırılsa da aralarında belirgin farklar bulunmaktadır. İngiltere’de bu iki bölümden birinde eğitim almak isteyen öğrencilere faydalı olacağını düşündüğümüz bilgileri sizinle paylaşıyoruz.

Diyetisyenlik

Diyetisyenler, yasalarla çalışma prosedürleri belirlenen tek beslenme uzmanlarıdır. “Diyetisyen” ünvanı kanunla korunmaktadır. Bu ünvanı kullanan herkesin Sağlık ve Bakım Meslek Konseyi’ne (HCPC) kayıtlı olması gerekmektedir.

Diyetisyenler, diyet ve beslenme sorunlarını bireysel ve daha geniş bir halk sağlığı düzeyinde değerlendiren, teşhis eden ve tedavi eden nitelikli ve denetime tabi sağlık uzmanlarıdır. Hem sağlıklı hem de hasta insanlarla çalışırlar. İnsanların uygun yaşam tarzı ve yiyecek seçimleri yapmasını sağlamak için pratik rehberliğe dönüştürdükleri gıda, sağlık ve hastalıklarla ilgili en güncel halk sağlığı ve bilimsel araştırmaları kullanırlar.

Diyetisyenler, Ulusal Sağlık Servisi (National Health Service) ve özel kliniklerde çalışabildiği gibi gıda endüstrisi, eğitim, spor ve medya gibi çeşitli alanlarda sağlıklı ve hasta insanlarla çalışabilirler. Genellikle diyabet, gıda alerjisi ve intoleransı, IBS sendromu, yeme bozuklukları, kronik yorgunluk, yetersiz beslenme, böbrek yetmezliği ve bağırsak bozuklukları gibi karmaşık klinik durumları tedavi etmek için çok disiplinli ekiplerin ayrılmaz üyeleri olarak çalışırlar. NHS’deki tüm müşterilerin ve bakım evleri gibi diğer bakım ortamlarının beslenme bakımını sağlamak için yiyecek- içecek şirketlerine tavsiyelerde bulunurlar. Ayrıca, sağlığı teşvik etmek ve beslenmeyle ilgili hastalıkları önlemek için halk sağlığı programlarını planlar ve uygularlar.

Beslenme Uzmanı

Beslenme uzmanları, yiyecek ve sağlıklı beslenme hakkında bilgi vermeye niteliklidir ancak tıbbi durumlar için özel diyetler hakkında bilgi vermezler. Pek çok beslenme uzmanının beslenme diploması vardır ve Birleşik Krallık Gönüllü Beslenme Uzmanları (UKVRN) sicilindedirler ancak bu zorunlu bir kayıt değildir.

Beslenme uzmanları; devlet, gıda endüstrisi, araştırma, öğretim, spor ve egzersiz endüstrileri, gelişmekte olan ülkelerdeki uluslararası çalışmalar, medya ve iletişim, hayvan beslenmesi ve STK’lar gibi klinik olmayan tüm ortamlarda çalışırlar.

Ulusal Sağlık Servisi (National Health Service) içinde diyetisyenler ile birlikte çalışan bazı beslenme uzmanları vardır. Beslenme uzmanları genellikle danışman olarak serbest çalışırlar. Akut hasta, hastanede yatan hastalarla veya toplumda yaşayan ve bir diyetisyenin gözetimi olmadan terapötik müdahale gerektiren hastalarla çalışamazlar.

 

En Güncel Yazılar
En Popüler Yazılar