ACT (American College Testing)


Genel Bilgi

ABD’deki üniversite kabulleri için standartlaştırılmış bir testtir. ABD’deki dört yıllık tüm üniversiteler ACT’yi kabul etmektedir. ACT  2 saat 55 dakika, isteğe bağlı alınan yazma kısmı ise 40 dakika sürmektedir.

ACT’ye Eylül, Ekim, Aralık, Şubat, Nisan ve Haziran aylarında girilebilir.


Sınav İçeriği ve Süreleri

5 bölümden oluşmaktadır.

İngilizce:  ACT’nin ilk kısmını 45 dakika süren İngilizce testi oluşturuyor. Bu bölümde öğrenciler 75 dakika içerisinde ağırlıklı olarak anlam bozukluğu ve retorik ile ilgili sorular yer almaktadır.

Matematik:  60 soru içeren  ve 60 dakika süren Matematik testi bölümde cebir ve geometri konularını kapsayan sorular yer almaktadır. ACT’de de Matematik sınavında hesap makinesi kullanılmaktadır.

Okuma:  40 soru içeren ve 35 dakika süren Okuma testinde her biri on soru içeren ve edebiyat, doğal bilimler ve sosyal bilimler alanlarından seçilmiş dört pasajı yer almaktadır.

Fen:  40 sorudan oluşan ve 35 dakika süren Fen testinde verilerin yorumlanması, bilimsel araştırma, modellerin değerlendirilmesi, çıkarımları kapsayan sorular yer almaktadır.

Yazma:  İsteğe bağlı verilen bu kısmı sınavın dört ana testi tamamlandıktan sonra geliyor. 40 dakika süren bu bölümde öğrenciler sosyal içerikli bir konu hakkında kompozisyon oluşturmaktadırlar.


Sınav Puanlaması ve Geçerliliği

Her bölüm için 1-36 arası puanlama yapılmaktadır. Yazma kısmı için 2-12 arasında puan verilmektedir. Sınav sonucu 5 yıl geçerlidir.


Sınav Kayıt İşlemleri

http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act-non-us/registration.html