SAT (Scholastic Aptitude Test)

Genel Bilgi

SAT, ABD’deki üniversite kabulleri için standartlaştırılmış bir testtir. 2016 yılında yürürlüğe giren mevcut SAT Muhakeme Testi 3 saat, isteğe bağlı alınan kompozisyon kısmı ise 50 dakika sürmektedir.

SAT’ye Ekim, Aralık, Mart ve Mayıs aylarında girilebilir.

Adaylar, herhangi bir test tarihinde SAT Muhakeme Testini veya en çok üç SAT Konusu Testini alabilirler.

Sınav İçeriği ve Süreleri

3 bölümden oluşmaktadır.

Kanıta Dayalı Okuma ve Yazma:  Bu bölüm 2 kısımdan oluşmaktadır. Okuma kısmında üniversite ve kariyer hazırlığı ve başarısı için gerekli bilgi, beceri ve anlayış odaklı sorular yer almaktadır. Okuma paragraflarında mutlaka ABD veya dünya edebiyatından klasik veya çağdaş eserlerinden bir pasaj, ABD’nin kurucu belgelerinden veya Büyük Küresel Görüşmede yer alan bir metinden bir veya iki pasaj, ekonomi, psikoloji, sosyoloji veya diğer bazı sosyal bilimler ile ilgili pasaj, yer bilimleri, biyoloji, kimya veya fizikteki temel kavramları ve gelişmeleri inceleyen iki bilim pasajı içerir. 52 soruyu cevaplamak için 65 dakika zaman verilmektedir. Yazma ve dil kısmı ise konu ile ilgili ön bilgi gerektirmeyen, pasajlara dayalı, çoktan seçmeli bölümdür.Bazı pasajlar matematik içermeyen grafik ve tablolar içerir. 44 soruyu cevaplamak için 35 dakika zaman verilmektedir.

Matematik:   Hesap makinesi kullanılan ve kullanılmayan olarak 2 bölüme ayrılır. Çoğu matematik sorusu çoktan seçmeli olmasına rağmen bazı sorularda cevabı seçmek yerine cevabın bulunması istenir. Cebir, İleri Matematik ve Problem Çözme ve Veri Analizine odaklanılır. 58 soruyu cevaplamak için 80 dakika zaman verilmektedir.

Kompozisyon:  Bu bölüm isteğe bağlıdır. Öğrenciler bu bölüme girip girmeyeceğine karar vermek için başvuru yapacakları üniversitelerin kompozisyon isteyip istemediğini öğrenmelidirler. Burada 50 dakikalık sürede bir metni çözümlemeniz istenir

Sınav Puanlaması ve Geçerliliği

Toplam puan 1600’dür. Matematik 800 puan ve Kanıta Dayalı Okuma ve Yazma 800 puan üzerinden değerlendirilir. İsteğe bağlı kompozisyon kısmı 3 ayrı bölümde 2-8 arasında değerlendirilir. Sınav sonucu 5 yıl geçerlidir.

Sınav Kayıt İşlemleri

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

SAT Konu Testleri (SAT II)

Bazı üniversiteler, öğrenci özellikle belirli programlar için başvuruyorsa SAT Konusu Testlerini almasını zorunlu tutmakta veya bu testlere girmelerini önerebilmektedir. Konu testi istemeyen üniversitelere bile öğrenciler test sonuçlarını göndererek başvurularının değerlendirilmesinde olumlu katkısı sağlayabilirler.

İngilizce, tarih, dil, matematik ve bilim olmak üzere beş genel konu alanında toplamda 20 SAT Konu Testi vardır.

SAT konu testlerine, Ekim, Kasım, Aralık, Mayıs ve Haziran aylarında girilebilir.

1 gün içinde en fazla 3 konu testine girilebilir. Aynı gün SAT I ve SAT II’ye (konu testleri) girilememektedir.

Sınav Süreleri ve Puanlaması

Her Konu Testi bir saat sürmektedir. Hepsi çoktan seçmeli ve 200-800 puan arasında değerlendirilmektedir.

Sınav Kayıt İşlemleri

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests