GRE ( Graduate Record Examination)


Genel Bilgi

GRE yüksek lisans programlarına yapılan başvurularda gerekli görülen, farklı eğitim ve kültür geçmişlerine sahip kişilerin niteliklerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için nesnel ve ortak bir ölçüm sağlayan sınavdır. Özellikle son bir kaç yıl içerisinde, normalde GMAT sınavı isteyen MBA programları bile GRE sınavını kabul etmeye başlamışlardır.


Sınav İçeriği ve Süreleri

Analitik Yazma: 30 dakikalık kompozisyon bölümünde kişinin eleştirel ve analitik konsept içerisinde yazma becerileri ölçülür.

Nicel Bölüm: 35 dakikalık bu bölüm sınavın sayısal bölümüdür. Aritmetik, cebir ve geometri konularındaki problerden oluşur.

Sözel Bölüm: 30 dakikalık bu bölümde yazılı metinleri analiz etme, değerlendirme ve bunlardan yapılacak çıkarımlar ölçülür.

Deneysel Bölüm: Puanlamaya dahil edilmez. Sınavda ya bu bölüm ya da anket bölümü karşılaşılabilir.

Araştırma : ETS tarafından uygulanan anketlerdir, puanlamaya dahil edilmezler. Sınavda bu bölüm veya deneysel bölüm karşılaşılabilir.


Sınav Puanlaması ve Geçerliliği

GRE, 130-170 arasında değerlendirilmektedir. Analitik Yazma kısmı ise 1-5 arasında

değerlendirilmektedir. Sınav sonucu 5 yıl geçerlidir.


Sınav Kayıt İşlemleri

https://www.ets.org/gre/revised_general/register/computer/