Dil Eğitimi

Yeni bir dil öğrenme veya varolan yabancı dili geliştirme isteği, kişisel veya akademik anlamda gelişim, farklı kültürleri tanımak isteme veya kariyer hedefleri doğrultusunda oluşan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.

Yurtdışı dil okulları, kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı dil eğitim programları sunmaktadırlar. Bu programları 3 ana başlık altında inceleyebiliriz.

Genel / Yoğun Dil Eğitimi

Genel dil eğitimi programları, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar isteğe bağlı olarak en az 2, en çok 52 hafta süren programlardır. Haftalık 15-20 saatlik eğitimlerde programlar sabahtan öğlene kadar sürmekte, öğlenden sonraları ise eğitim alınan dilde sosyalleşerek pratik yapmak ve şehri keşfedip tadını çıkartmak için geniş bir vakit kalmaktadır. Bu programda dilin dört unsuru olan; okuma, yazma, konuşma ve dinleme üzerine yoğunlaşılır.

Yoğun dil eğitim programları ise, genelde haftalık 25- 30 saatlik eğitimler şeklinde sunulmaktadır. Bu programları genellikle zamanı kısıtlı öğrenciler, iş yerinden kısa süreli izin alan profesyoneller tercih etmektedirler. Öğlene kadar genel dil eğitimi verilen bu programlarda, öğlenden sonra ki derslerde kelime bilgisi, telaffuz, kültür gibi konuları içeren ders seçebilmektedir.

Profesyonel İş Hayatına Yönelik Dil Eğitimi

Yabancı dil seviyesi en az orta düzeyde olan profesyonellere yönelik hazırlanan bu programlarda; toplantılarda sunum yapma, resmi yazışmalar, telefon görüşmeleri gibi iş hayatında efektif iletişim kurmayı sağlayabilecek olan dil becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Programa katılan profesyoneller, uluslararası iş hayatına uyum sağlayarak yabancı müşterileri veya meslektaşlarıyla kolay iletişim kurmayı amaçlarlar.

Mesleki Dil Eğitimi

Bu programlarda belirli bir meslek grubuna yönelik dilin kullanımı öğretilmektedir. Programa katılan profesyoneller kendi mesleki alanlarına yönelik sektör terminolojisini öğrenerek global platformda meslektaşlarıyla diyalog kurabilme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Hukuk, tıp, turizm, mühendislik, havacılık vb. bir çok alanda mesleki dil eğitimi programları sunulmaktadır.

KEP

KEP Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak programa katılacak kişilerin beklenti ve bütçeleri doğrultusunda en uygun programları belirlemekteyiz. Size uygun programlar hakkında bilgi almak için lütfen bilgi istek formumuzu doldurunuz.