GMAT (Graduate Management Admission Test)


Genel Bilgi

GMAT, kişilerin analitik, yazma, sayısal, sözel ve okuma becerilerini İngilizce olarak değerlendiren bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Yurtdışında MBA, pazarlama, finans, muhasebe gibi lisansüstü eğitim için yapılan başvurularda; öğrencilerin İngilizce ve matematik yeteneklerini ölçmeyi hedeflemektedir.


Sınav İçeriği ve Süreleri

Analitik Yazma Değerlendirme: 30 dakikalık kompozisyon bölümünde kişinin eleştirel düşünebilme ve karmaşık fikirleri yazılı olarak iletme yeteneği ölçülür.

Entegre Akıl Yürütme: 30 dakikalık bu bölümde kişinin birden fazla kaynaktan farklı biçimlerde tablo ve grafik formatında sunulan verileri değerlendirme becerisini ölçmek için tasarlanmıştır.

Nicel Bölüm: 75 dakikalık bu bölümde kişinin akıl yürütme becerilerini kullanarak verileri analiz etme ve sonuç çıkarabilme ile ilgili yetenekleri ölçülür.

Sözlü Bölüm:  75 dakikalık bu bölümde kişinin yazılı materyali kavrama, anlama ve değerlendirme gibi becerileri ölçülür.


Sınav Puanlaması ve Geçerliliği

GMAT, 200-800 arasında değerlendirilmektedir. Analitik Yazma Değerlendirme 1-6 puan arasında değerlendirilir. Entegre Akıl Yürütme ise 1-8 puan arasında değerlendirilir. Bu iki bölümün GMAT genel puanlamasından ayrı değerlendirilir.

Sınava yılda en fazla 5 kez girme hakkı bulunmaktadır. Sınav sonucu 5 yıl geçerlidir.


Sınav Kayıt İşlemleri

https://accounts.gmac.com/Account/Register